Home Page ImageSAMENWERKING

De VZW Crystal Children Home heeft in de democratische republiek Nepal (in Azië, tussen Indië en China) een lokale partner om enkele van zijn voornaamste doelen te realiseren. Deze partner is de NGO Namaste Children Nepal. De oprichting van een NGO en de duurzame samenwerking met een NGO is de enige toegelaten werkwijze om aan sociale hulpverlening te doen, conform de Nepalese wetgeving dienaangaande. De NGO en de VZW zijn als 2 communicerende vaten, waarbij verantwoorde bestuursdaden steeds uniform en gezamenlijk gebeuren.
De NGO N.C.N. bestuurt, in samenspraak met onze VZW, al enkele jaren succesvol een tehuis voor kinderen die door hun persoonlijke of gezinssituatie geen toegang meer hebben tot degelijk onderwijs en een normale levensstandaard.
Momenteel begeleidt de NGO 26 ontheemde kinderen in de leeftijdsgroep van 3 tot 18 jaar in ons eigen huis (een locatie en gebouw, volledig in eigen beheer) onder het deskundige toezicht van 2 inwonende ouderparen,, enkele privé-onderwijzers en een beroepsarts. Een eigen huis, volledig in eigendom en onder eigen beheer, is een grote troef voor onze VZW/NGO en biedt ons perspectief op mogelijke uitbreiding.

De NGO heeft een eigen website, waarop alle informatie over ons project openlijk gedeeld wordt. Er zijn ook foto's terug te vinden van het tehuis, de kinderen, de organisatie... Meer informatie over de werking van de NGO vind U op : www.ncn.org.np. Wil je informatie over welke kinderen in ons tehuis verblijven, dan kan je dit ook raadplegen op de website van NCN. Ook zijn er enkele actuele sfeerfoto's terug te vinden.

Vanaf 02/07/2008 heeft de VZW Crystal Children Home een samenwerkingsovereenkomst met de Koning Boudewijnstichting in het kader van de bouw van het permanent kinderverblijf in de Kathmandu-vallei. De Koning Boudewijnstichting heeft formeel haar vertrouwen en steun toegezegd in ons project, hetgeen resulteert in een projectrekening waarop sympathisanten een gift kunnen storten. Stortingen op deze rekening worden aangewend tot de bouw-en verbeteringswerken aan het gebouw.

Sinds 2013 hebben we een samenwerkingsverband met Euro-Himalayan Adventures, een lokaal reisagentschap, die voor buitenlandse toeristen rondreizen en trekkings organiseert. Dit reisagentschap doneert 10% van haar inkomsten, voor rondreizen, dewelke gecombineerd worden met een vrijwilligersprogramma. Het volledige programma, en de werking hiervan, is terug te vinden op de website van Euro-Himalaya Adventures, kortweg : www.himalayavisitors.com

Wil je graag zelf een vrijwilligersprogramma opzetten, of in het kader van een schoolstage enkele maanden stage lopen in het kindertehuis in Nepal, neem dan eerst contact op met ons. Alle contactgegevens van Crystal Children Home vzw vind je op de contact-pagina.