Home Page Image

 STEUN ONS!

U kan vandaag reeds mee helpen om de doelen van de VZW te realiseren.
Door een éénmalige of een maandelijkse financiële gift helpt U de kinderen onder onze hoede.
U kan ook intekenen in het peetouderproject, waarbij 1 kind speciaal Uw aandacht krijgt. U wordt op regelmatige basis op de hoogte gehouden van de activiteiten van Uw petekind en zijn of haar schoolresultaten.

Klik hier voor het inschrijfformulier voor steun aan onze organisatie, of contacteer ons voor meer informatie. Door financiële steun draag je concreet je steentje bij aan de dagelijkse werking van het tehuis. De zorg voor de kinderen (kleding, voeding en onderdak) en de opleiding (schoolkosten, bijscholing, recreatie) staan hierbij centraal. Door een gift op het rekeningnummer 779-5942030-38 (Belfius) steun je rechtstreeks de werking van het tehuis. Deze giften zijn volledig fiscaal aftrekbaar vanaf een bedrag van €40,- (op jaarbasis), en ze zijn onontbeerlijk voor de vlotte werking van het tehuis.

Vanaf 02/07/2008 heeft de VZW Crystal Children Home ook een samenwerkingsovereenkomst met de Koning Boudewijnstichting in het kader van de bouw van het permanent kinderverblijf in de Kathmandu-vallei. De Koning Boudewijnstichting heeft formeel haar vertrouwen en steun toegezegd in ons project, hetgeen resulteert in een projectrekening waarop sympathisanten een gift kunnen storten. Het rekeningnummer van de projectrekening is 000-0000004-04. Giften op deze rekening dienen de vermelding "L82182-Crystal Children Home" te bevatten, en zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40,- (op jaarbasis). Giften die op deze rekening gestort worden hebben uitsluitend de financiëring van het bouwproject tot doel, en worden niet aangewend voor het peetouderschap (voor de dagelijkse zorg van de kinderen).

Wenst U actief lid te worden van de organisatie?
Wenst U deel te nemen aan activiteiten, georganiseerd door VZW Crystal Children Home?
Heeft U zelf een evenement georganiseerd en wenst U dit te koppelen aan een goed doel?
De VZW Crystal Children Home is steeds bereid om samenwerkingsverbanden op te zetten op allerlei niveau's.
Wij zijn ook steeds beschikbaar voor educatieve voordrachten op scholen en bij verenigingen.
Interesse? Bel of mail naar onze contactpersoon in uw regio.